Променеве лікування

Опромінення пухлин гіпофіза, на даний час проводиться декількома методами, можуть застосовувати, як радіотерапевтичні (широкопільне опромінення – двох, – трьохпільне, ротаційний метод), так і радіо-хірургічні комплекси лікування.

Для кожного виду новоутворень селлярної та параселлярної областей, існують свої показники к дозам опромінення, при  чому розрізнюються для первинного та післяопераційного опромінення пухлин.

Зменшення пухлини та досягнення клініко-біохімічної ремісії при всіх видах променевої терапії, залежить від розміру та гормональної активності новоутворення.

Для очікуваного максимального ефекту з мінімальним рівнем ускладнень, у пацієнтів з новоутвореннями селлярної та параселлярної областей, потрібні певні критерії, такі як – новоутворення в об’ємі не повинні перевищувати 30мм3 та відстань до хіазми та зорових нервів, повинні бути не менш 5мм.

Ефект від променевої терапії, розтягується у часі на достатньо довгий період та може досягати від 3 до 15 років.

До основних, можливим ускладненням променевої терапії можна віднести:

  • головний біль, нудоту;
  • ішемічні порушення мозкового кровообігу;
  • променевий некроз мозку;
  • поява гіпопітуїтарних розладів, особливо небезпечна у молодому віці;
  • променеве ураження зорових нервів;
  • деструктивні зміни кісних структур основи черепу;
  • можливість розвитку «радіоіндуцированих» пухлин;

Первинне променеве лікування новоутворень гіпофіза у порівнянні з хірургічним методом має ряд недоліків, на сам перед у часі досягнення клініко-біохімічній ремісії. При адекватно виповненому оперативному лікуванні, рівень патологічно підвищених гормонів знижується негайно, також усувається компресія на прилеглі структури головного мозку. При променевій терапії, на це можуть піти роки. Більш виправданий підхід з застосуванням післяопераційного опромінення.